Viti i ri është një nga eventet më të rëndësishme që organizohet në qendrën tonë.Edhe pse nuk festohet ne datën 31 por në një datë te afërt ne arrijme qe me vjershat dhe këngët tona të recituar në disa gjuhë te huaja ta bëjme atë ditë si të ishte VITI-it i Ri. Prindërit e fëmijve vijnë të shikojne fëmijët duke performuar ne gjuhë të ndryshme cka dhe reflekton njohuritë që ata kanë marrë nga kurset respektive.

Viti i ri