Qëndra jonë këtë vit ka sjellë një risi duke pasuruar më tej programin e saj mësimor, dy gjuhë të tjera si frengjishtja edhe turqishtja do të ofrohen në këtë qendër multifunksionale. Të gjithë nxënesit dhe studentët që dëshirojnë të vazhdojnë studime në vëndet ku gjuha franceze apo turke përdoret do të gjejnë tek ne vëndin e duhur.Gjithashtu këto gjuhë janë te dobishme ne kompanit franceze dhe turke qe operojnë ne vëndin tonë.

Gjuhe të tjera