JO vetëm mësim por edhe AKTIVITETE!

A do të kishte kuptim mësimi pa pak argëtim. Qëndra jonë organizon aktivitiete të ndryshme jasht kulikulara të cilat nxisin fëmijët e moshave të ndryshme të krijojnë shoqëri të re por edhe të argëtohen.