Niveli Gjuha Cmimi
A1/A2 Anglisht/Italisht 2500L
B1/B2 Gjermanisht/Greqisht 3500L
B1/B2 Italisht/Frëngjisht 2500L
Kurs i maturës shtetërore Kurs individual Program veror
3000L 1000L(ora) 6000L
Kurs kompjuteri i avancuar Alpha dhe financë 5 i avancuar Alpha dhe financë 5 në grup
10000L 12000L 27000L
Kurs kompjuteri bazë
6000L