Anglishtja është gjuha më e folur në planet. Kjo gjuhë eshtë zyrtare në cdo aktivitet ekonomik dhe politik ndërkombëtarë.Nëpermjet kesaj gjuhe mundësohet studimi në pothuajse në gjithë universitete e Europës dhe SHBA-së.Tek ne ju do të mësoni të flisni ,shkruani dhe kuptoni Anglisht nëpërmjet teknikave më të fundit të mësimdhënies.Sipas dëshirës, stafi jonë do tju përgatis ju që të mbroni provimet ndërkombëtare të TOEFL-it ,IELTS-it dhe për studentët qe duan të vazhdojnë studimet në SHBA neve ofrojmë kurset e SAT-it. Mësimdhënia e gjuhës bëhet në kushte të duhura infrastrukturore ku ambjentet e kursit janë të pajisura me laboratorët përkatës.Mos hezitoni të na kontaktoni për cdo lloj pyetje që mund të keni.

Anglisht