Një nga eventet për të cilën qëndra jonë e kurseve është krenare është takimi me ambasadorin Amerikan Donald LU.Kursantët tanë mundën të shprehnin aspiratat dhe dëshirat e tyre për të studiuar dhe jetuar në SHBA nënpunësve diplomatik të ambasadës amerikane.Ata u njohën me mundësira shumë të mira që ofronte SHBA për studim dhe punësim por edhe për programin e bursave FULLBRIGHT.Ky ishte dhe një rast i mirë për studentët tanë që të viheshin përballë dhe të bisedonin ne një gjuhë të huaj me njerëz të një pozite të lartë, dhe ja dolën shumë mirë.

Takim në ambasadën amerikane